Kontaktlar

Əlaqələr Azərbaycan nümayəndəliyi

Ünvan: Azərbaycan, Bakı 49/C, Tbilisi prospekti, AZ 1065
Telefon: ( + 99412) 499 72 71
Fax: ( + 99 412) 499 72 71
E-mail: info.azerbaijan@alpenpharma.com