Influcid

İnflucid– natural, kompleks  alman preparatı olaraq yalnız qrip viruslarına deyil, KRVİ və qrip xəstəliyinin ilk günlərindən baş ağrıları, əzələ ağrıları, titrətmə, rinit, faringit əlamətlərinin aradan qalxmasını  təmin edir. İnflusid- güclü, təbii interferon induktorudur, interfero isə öz növbəsində orqanizmin müdafiə mexanizminin vacib elementidir. İnflusidin digər bir üstünlüyü isə xəstəlikdən sonraki asteniya hallarını (zəiflik, əzginlik) nəzərəçarpacaq tərzdə azaldaraq, orqanizmin normal həyat fəaliyyətini daha tez bərpa edir.

İnflucid– viruslara aktiv mübarizə apararaq qrip və KRVİ- nin simptomlarını aradan qaldırmaqla yanaşı, immuniteti möhkəmləndirir və viruslardan qoruyur. Məhz buna görə də İnflusid preparatını qrip və KRVİ- da həm müalicə, həm də profilaktika məqsədi ilə istifadə etmək olar.